E4Test sp. z o.o.

Realizujemy nietypowe i innowacyjne rozwiązania

Szafa pancerna E4Test

Pobierz folder z prezentacją szafy pancernej: POBIERZ

O nas

Spółka została powołana w celu realizacji nietypowych, innowacyjnych rozwiązań i organizacji ich wdrażania. Podstawą prowadzenia przez nią projektów była i jest możliwość użycia specjalistów z rynku IT, którzy realizowali wiele kluczowych dla polskiego sektora publicznego, gospodarki i wojska projektach. Możliwości te wzmacniają zawarte z Rektorem WAT umowy: na komercjalizację projektów informatycznych oraz na komercjalizację projektów biotechnologicznych. Niezależnie od tych umów spółka przyjęta została do klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT. Dzięki zasobom kadrowym oraz zasobom laboratoryjnym WAT możliwe jest realizowanie innowacyjnych projektów do poziomu TRL9 i wdrażanie ich efektów. Spółka zawarła umowy partnerskie z innymi firmami z rynku teleinformatycznego, consultingowego i handlowego zapewniając sobie zasoby specjalistyczne i finansowe do realizacji zadań. Dzięki temu może we współpracy konsorcjalnej z WAT zrealizować zadania.


Wojskowa Akademia Techniczna jest jednostką naukową, przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych a także udzielania doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych technologii, wykonywania ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Działalność Wojskowej Akademii Technicznej prowadzona jest w oparciu o najnowszą aparaturę badawczą obsługiwaną przez wysoko wykwalifikowany personel. Wojskowa Akademia Techniczna jako wiodący ośrodek naukowo-badawczy w Polsce, prowadzi zaawansowane badania nad technologiami m.in w bioinżynierii. WAT skutecznie kooperuje z polskimi przedsiębiorcami. W najbliższych latach głównym czynnikiem warunkującym trwały rozwój będzie zacieśnianie tej współpracy. Stymulowanie rozwoju opierać się będzie na wspólnej realizacji projektów badawczych, wdrażaniu wyników tych prac w przedsiębiorstwach, a także wspieraniu powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Projekt będzie realizowany na terenie Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytut i w Zespole Zastosowania Laserów. Posiada kategorie naukowe: A.
KontaktE4Test sp. z o.o.

Feliksa Pancera 8/10
03-187 warszawa

NIP: 5252554829